Pravila privatnosti za korisnike internetske stranice www.okupiotok.eu

LAG Brač, Žedno drage 37, Supetar, FLAG Brač, Žedno drage 37, Supetar LAG Škoji, Vicka Butorovića 4, Hvar i FLAG Škoji, Put Batude 2, Komiža, neprofitne organizacije i suvlasnici internetske stranice www.okupiotok.eu, pridržavaju se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika; Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679/EZ i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 te internih akata koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Međusobnim sporazumom o suradnji LAG-a Brač, FLAG-a Brač, LAG-a Škoji i FLAG-a Škoji, utvrđuje se da je voditelj Zbirke osobnih podataka LAG BRAČ, Žedno drage 37, Supetar, te se u postupku zaštite podatka primjenjuju interni akti imenovanog LAG-a Brač.

Upućuju se korisnici internetske stranice www.okupiotok.eu da pročitaju sve navedeno u Pravilima o privatnosti kako bi lakše razumjeli koje podatke voditelj zbirke prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info.lagbrac@gmail.com.

Ova Pravila privatnosti odnose se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Korisnika internetske stranice www.okupiotok.eu

Pravila o privatnosti su sastavni dio Općih uvjeta korištenja internetske stranice/platforme www.okupiotok.eu

Registracijom Korisnika, bilo kao Ponuditelj proizvoda bilo kao Tražitelj proizvoda odnosno Kupac, Korisnik prihvaća Pravila privatnosti, odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s obradom osobnih podataka kako ih ova Pravila utvrđuju.

Osobni podaci:

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Osobni podaci koje prikuplja i obrađuje voditelj zbirke putem internetske stranice www.okupiotok.eu?

  • 1. Podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca od strane Korisnika, u svrhu registracije i korištenja internetske stranice www.okupiotok.hr te druge podatke koje korisnik dobrovoljno ustupa radi korištenja određene usluge, a čije korištenje zahtjeva uvid u specifične podatke korisnika

Prilikom registracije na internetskoj stranici od budućeg Korisnika, zavisno o vrsti registracije, putem dobrovoljno ispunjenih kontakt obrazaca s internetske stranice i Upitnika dostupnog na web stranicama nositelja internetske stranice, zatražit će pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, broj mobitela, OIB, IBAN, matični broj upisa u odgovarajući registar, korisničko ime i lozinka, fotografije i opis ponude i drugi podaci relevantni za korištenje usluge.

  • 2. Podatke o korisnikovoj upotrebi internetske stranice/platforme www.okupiotok.eu
    (datumi i vrijeme posjeta internetske stranice, posjećene stranice tj. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internetskoj stranci i radnje na internetskoj stranici.

Davanje suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Korištenjem stranice korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima privatnosti.

Korisnik potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb prijave za registraciju ili dostavom Upitnika namijenjenog za registraciju ponuditelja proizvoda suvlasnicima stranice.

Davanje osobnih podataka je slobodna odluka Korisnika. Ako Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Dijeljenje osobnih podataka

Voditelj zbirke neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u sljedećim slučajevima:

  • 1. Korisnicima internetske stranice www.okupiotok.eu

Internetska stranica je kreirana na način da direktno spaja ponuditelja i potencijalnog kupca. Radi postizanja navedenog cilja putem stranice podaci o Kupcu dostavljaju se Ponuditelju proizvoda i obratno.

Korištenjem opcije odabranih proizvoda opcijom „Pošalji upit“ od strane kupca, ponuditelju proizvoda prosljeđuju se osobni podaci kupca, ime i prezime, adresa, e-mail, broj telefona i broj mobitela.

Opcija „Pročitao sam i suglasan sam s uvjetima korištenja“ je dodatna opcija u kojoj korisnik daje posebnu privolu „klikom“ na posebno označeno polje da se njegovi podaci proslijede ponuditelju proizvoda.

Podaci nužni za stupanje u kontakt s ponuditeljem proizvoda, fizičke osobe koja obavlja gospodarsku djelatnost javno su dostupni na internetskoj stranici www.okupiotok.eu.

Registracijom kao ponuditelj proizvoda ponuditelji su suglasni da njihovi podaci, zatraženi putem forme budu javno objavljeni.

  • 2. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada je internetska platforma www.okupiotok.hr organizator nagradnog natječaja, a u pravilima nagradnog natječaja stoji naznačeno da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.
  • 3. Pojedine aktivnosti koje uključuju osobne podatke može povjeriti drugim osobama (ugovornom obrađivačima podataka) koji povjerljive podatke mogu obrađivati po pismenom ovlaštenju voditelja zbirke, kao što su ponuditelji rješenja za internetsko oglašavanje, vanjskim ugovorenim administratorima internetske stranice www.okupiotok.eu, ugovornim donatorima i pokroviteljima stranice.

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Osobni podaci Korisnika internetske stranice www.okupiotok.eu

prikupljaju se u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Korisnika koji pristupaju internetskoj stranici www.okupiotok.eu i postizanja ciljeva formiranje platforme O-kupi otok.

Prikupljanje podataka o djeci:

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 18 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 18 godina ne smiju koristiti internetsku stranicu www.okupiotok.eu u svojstvu Korisnika.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Voditelj zbirke pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika internetske stranice www.okupiotok.eu na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Korisnika.

Pristup i ispravak osobnih podataka

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj račun“ Korisnik može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s voditeljem zbirke i posredstvom administratora ovlaštenog od strane voditelja Zbirke.

Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od voditelja cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info.lagbrac@gmail.com

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Korisnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Korisnici to mogu učiniti zahtjevom na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info.lagbrac@gmail.com i podaci će biti izbrisani bez odgađanja.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info.lagbrac@gmail.com. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Zaštitu podataka uzimamo ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako provodimo razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne možemo jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s internetske stranice www.okupiotok.eu te nismo odgovorni za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Izmjena Pravila privatnosti i Izjave o privatnosti

Ovu Izjava o privatnosti možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na internet stranici www.okupiotok.eu.

Zato pozivamo Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi internetsku stranicu www.okupiotok.eu

Automatsko prikupljanje podataka

Dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Korisnika.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na internetsku stranicu www.okupiotok.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na internetskoj stranici www.okupiotok.eu na razne načine kako bi internetska stranica www.okupiotok.eu funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.

Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji internetska stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava internetskoj stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Ova internetska stranica koristi sljedeće vrste kolačića:

Tehničke i funkcionalne kolačiće, koji osiguravaju da određene kategorije ispravno rade, na taj način olakšavamo posjet ovoj stranici.

Analitičke kolačiće koji optimiziraju iskustvo posjetitelja internetskoj stranici. Tražimo vaše dopuštenje za korištenje analitičkih kolačića.

Tipke za društvene medije
Na ovoj stranici koristimo tipke za Facebook, Twitter i Instagram kako bismo promovirali internetsku stranicu. Ove tipke koriste dijelove kodova koji dolaze sa samih društvenih mreža te mogu pohranjivati i obrađivati određene podatke te Vam se mogu pojaviti personalizirani oglasi. Molimo pročitajte Pravila privatnosti pojedinih društvenih mreža kako biste vidjeli kako postupaju s vašim osobnim podacima.

Ugrađeni kolačići
Za korištenje ugrađenih kolačića koristimo WooCommerce. Ovi podaci se ne dijele s trećim osobama.

Za dizajn internetske stranice koristimo Slider Revolution, podaci se ne dijele s trećim osobama

Za razvoj internetske stranice koristimo WordPress.

Za prikaz fontova koristimo GOOGLE FONT.

Za dijeljenje informacija koristimo Tipke Twitter i Facebook.

U svrhu marketinga i praćenja internetske stranice koristimo Google Analytics.

Uklanjanje „kolačića“

Ako ste promijenili mišljenje i odlučili ukloniti kolačiće nakon što ste dali svoju privolu, iste možete ukloniti na sljedeći način:

Ako koristite Google Chrome preglednik na bilo kojem uređaju:
https://support.google.com/chrome/answer/95647

Ako koristite Safari preglednik na Mac računalima:
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=hr_HR&locale=en_US

Ako koristite Safari preglednik na iPhone/iPad uređajima: https://support.apple.com/hr-hr/HT201265

Ako koristite Mozilla Firefox preglednik:
https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje kolačića

Ako koristite Opera preglednik:
http://help.opera.com/Windows/9.01/hr/cookies.html

Ako koristite Internet Explorer/Edge:
https://support.microsoft.com/hr-hr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Najučinkovitiji način za onesposobiti kolačiće je da ih onemogućite u vašem web pregledniku. Preporučamo da dodatan savjet potražite u Help sekciji vašeg web preglednika ili pogledate the About Cookies web stranicu na kojoj ćete pronaći vodič za uklanjanje kolačića na svim popularnim web preglednicima.