OPĆI UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE/PLATFORME WWW.OKUPIOTOK.EU

Temeljne odredbe

  1. Pravila i uvjeti korištenja internetske stranice/platforme www.okupiotok.eu (u daljnjem tekstu oKUPIotok) vrijede za sve poddomene internetske stranice, aplikacije za mobilne telefone koji pripadaju domeni www.okupiotok.eu te sve društvene mreže vezane uz domenu www.okupiotok.eu u daljnjem tekstu O-kupi otok.
  2. Internetska stranica O-kupi otok nalazi se u suvlasništvu LAG-a Brač, Žedno drage 37, Supetar, FLAG-a Brač, Žedno drage 37, LAG-a Škoji, Vicka Butorovića 4, Hvar i FLAG-a Škoji; Put Batde 2, Komiža. Navedene pravne osobe su nositelji internetske stranice www.okupiotok.eu. Prava i obveze nositelja utvrđena su međusobnim sporazumom.
  3. Međusobnim sporazumom nositelja utvrđuje se da je voditelj internetske stranice/platforme O-kupi otok ujedno i voditelj zbirke osobnih podataka LAG-a Brač.
  4. Nositelji internetske platforme su neprofitne pravne osobe te je internetska stranica u potpunosti neprofitnog karaktera.
  5. Internetska platforma O-kupi otok kreirana je u svrhu promocije područja na kojem djeluju nositelji (otok Brač, Hvar, Šolta i Vis), promociji otočnih proizvođača i njihovih proizvoda s naglaskom na sektor poljoprivrede, ribarstva i vezanih djelatnosti. U cilju postizanja navedene svrhe kreira se jedinstvena baza ponuditelja i njihovih proizvoda.
  6. Internetska platforma O-kupi otok kreirana je na način da direktno spaja ponuditelje proizvoda i kupca bez pružanja gospodarske usluge prodaje, dostave, posredovanja i oglašavanja, niti bilo koje druge gospodarske djelatnosti.
  7. Korisnici internetske platforme su ponuditelji proizvoda i tražitelji proizvoda, koji se na platformi O-kupi otok nazivaju kupci. Ponuditelji proizvoda su pravne osobe ili fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti sukladne svrsi i ciljevima internetske platforme O-kupi otok.
  8. Tražitelj proizvoda, odnosno Kupac je osoba zainteresirana za stupanje u kontakt s ponuditeljem proizvoda.
  9. Korištenjem internetske stranice O-kupi otok korisnici su suglasni s prihvaćanjem ovih uvjeta.

Registracija korisnika

Korisnici su ponuditelji proizvoda i tražitelji proizvoda, odnosno kupci. Korisnici se registriraju svojevoljno, poštujući Opće uvjete i pravila korištenja internetske stranice www.okupiotok.eu.

Ponuditelji proizvoda se registriraju putem podnošenja Zahtjeva za registraciju odnosno ispunjavanjem obrasca za registraciju i/ ili Upitnika za registraciju.

Upitnik za registraciju osim na internetskoj stranici www.okupiotok.eu dostupan je i na internetskim stranicama nositelja www.lagbrac.hr www.lagurbrač.hr www.lag-skoji.hr www.flag-skoji.hr te ga je moguće dostaviti na službene e-mail adrese nositelja.

Nakon provjere prihvatljivosti ponuditelja, administrator mu dostavlja korisničko ime i lozinku. Obrazac Upitnika za registraciju ponuditelja proizvoda nalazi se u Prilogu 1. ovih Pravila.

Kupac (tražitelj proizvoda) registrira se putem ispunjavanjem obrasca za registraciju kupca na internetskoj stranici www.okupiotok.eu.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679/EZ i Zakona o provođenju Opće uredbe o Zaštiti podataka NN 42/2018 te internih akata voditelja zbirke osobnih podataka LAG-a Brač, registracijom korisnici prihvaćaju Pravila privatnosti za korisnike internetske stranice www.okupiotok.hr koji su sastavni dio Općih uvjete i pravila korištenja internetske stranice www.okupiotok.eu. Pravila privatnosti nalaze se u Prilogu 2 Općih uvjeta.

Odricanje od odgovornosti za korištenje stranice www.okupiotok.eu i ispravnost ponude

Ova stranica nije internetska trgovina. Kategorija Odabrani proizvodi ima svrhu kontakt forme koja vas spaja direktno s proizvođačem koji temeljem vašeg upita kreira ponudu te vas obavještava o načinu plaćanja i dostave. Ponuditelja možete kontaktirati i direktno putem kontakta koji Vam je dostupan prilikom pretraživanja ponuditelja u kategoriji Proizvođači.

Informacije o domaćim proizvođačima isključiva su odgovornost registriranog domaćeg proizvođača. Svaki domaći proizvođač nudi svoje proizvode te odgovara za svoje kontakt podatke, vrijeme dostave, ponudu proizvoda i ostale informacije na njihovim stranicama.

Registriranjem na stranici domaći proizvođači suglasni su da se njihovi podaci uneseni na platformu objavljuju javno te da su odgovorni za sadržaj koji su unijeli.

Ove internetske stranice sadrže slike, cijene, opis ponuda, proizvoda i ostalo. Sadržaj je moguće mijenjati u bilo kojem trenutku. Omogućen je pristup tim informacijama, no LAG i FLAG Brač, te LAG i FLAG Škoji ne preuzimaju odgovornost u pogledu njihovog sadržaja.

Za internetske stranice do kojih se dolazi putem hiperveza i za njihov sadržaj odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica, kao i za prodaju proizvoda koji se tamo nude te za rješavanje povezanih narudžbi.

LAG i FLAG Brač, te LAG i FLAG Škoji ne preuzimaju odgovornost za kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili osobnih prava do kojih dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa putem hiperveze.

U slučaju narudžbe pisanim putem ili telefonski ista se realizira u izravnoj komunikaciji između ponuditelja i korisnika po uvjetima dogovorenim između te dvije strane.

Ovo odricanje od odgovornosti vrijedi za svu poslovnu suradnju između kupca i ponuđača koja se prikazuju na internetskoj stranici O-kupi otok.

Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. LAG i FLAG Brač, te LAG i FLAG Škoji ne odgovaraju za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.

LAG i FLAG Brač, te LAG i FLAG Škoji ovlašteni su u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetske stranice O-kupi otok.

LAG i FLAG Brač, te LAG i FLAG Škoji zadržavaju pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i nositelja podliježu zakonima Republike Hrvatske.

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika O-kupi otok i ponuditelja (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika i ponuditelja. LAG i FLAG Brač, te LAG i FLAG Škoji nisu odgovorni ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

Zaštita podataka

Zaštita podataka regulirana je Pravilima privatnosti za korisnike internetske stranice www.okupiotok.eu, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679/EZ i Zakona o provođenju Opće uredbe o Zaštiti podataka NN 42/2018 te internih akata voditelja zbirke osobnih podataka LAG-a Brač . Korištenjem internetske stranice korisnici prihvaćaju Pravila privatnosti koja su sastavni dio Općih uvjeta i pravila korištenja internetske stranice www.okupiotok.eu.

Pravila privatnosti nalaze se u Prilogu 2 Općih uvjeta.

Prilozi: